Worldwide Academy Awards

Worldwide Capital Cities

Worldwide Language

Worldwide Currency

Worldwide Heritage

 

Worldwide Exchange

Olympic Record

Worldwide Guiness

Worldwide Transportation

Worldwide Page

 

a

What is the most popyular food in Greece ? Moussaka. One of Greece's most famous dishes, moussaka consists of layers of fried aubergine, minced meat and potatoes, topped with a creamy béchamel sauce and then baked until golden brown. ...Fasolatha. ...Koulouri. ...Loukoumades. ...Souvlaki. ...Dolmades. ...Spanakopita. .

Greece Festivals _January 1st, the New Year's Day. ...January 6th, the Epiphany. ...February-March, The Carnival. ...March 25th, Feast of the Annunciation. ...Easter. ...April 23rd, The Feast of Saint George (Agios Georgios) ...May/June, The Day of the Holy Spirit. ...August 15th, The Day of the Assumption of the Virgin Mary.

GREECE CITIES

Abdera

Abila

Abila Lysaniou

Abydos

Acanthus

Acharnae

Actium

Adramyttium

Aegae

Aegina

Aegium

Aenus

Agrinion

Aigosthena

Akragas (Akragasta)

Akrai

Akrillai

Akroinon

Akrotiri

Alalia

Alexándreia (Ἀλεξάνδρεια)

Alexandretta

Alexandria in Arachosia

Alexandria in Ariana

Alexandria Asiana

Alexandria Bucephalous

Alexandria of the Caucasus

Alexandria Eschate

Alexandria on the Indus

Alexandria on the Oxus

Alexandria Troas

Alinda

Amarynthos

Amaseia

Ambracia

Amida

Amisos

Amnisos

Amphigeneia

Amphipolis

Amphissa

Ankon (Ἀγκών)

Antigona

Antipatrea

Antioch on the Maeander

Antioch, Mygdonia

Antioch on the Orontes

Antioch, Pisidia

Antiochia ad Taurum

Andros

Apamea

Apamea Myrlea

Apamea

Apamea

Apamea Ragiana

Aphidnae

Apollonia

Apollonia ad Rhyndacum

Apollonia Pontica

Argos

Arsuf

Artanes

Artemita

Argyroupoli

Asine

Asklepios

Aspendos

Assus

Astacus

Athens

Athmonia

Aytos

Baris

Bhrytos

Borysthenes

Berge

Boura

Bouthroton (Βουθρωτόν)

Brauron

Byblos

Byllis

Byzantium

Bythinion

Callipolis

Cebrene

Chalcedon

Calydon

Carystus

Chamaizi

Chalcis

Chersonesos

Chios

Chytri

Clazomenae

Cnidus

Colosse

Corcyra

Corcyra Melaena

Corcyra (Mesopotamia)

Corinth (Κόρινθος)

Croton

Cumae (Κύμη)

Cyme

Cyrene

Cythera

Decelea (Δεκέλεια)

Delos

Delphi

Demetrias

Dicaearchia

Dimale

Didyma

Dion

Dioscurias

Dodona

Dorylaion

Dyme

Edessa

Edessa

Elateia

Eleusis

Eleutherna

Emporion

Ephesus

Ephyra

Epidamnos

Epidauros

Eresos

Eretria

Erythrae

Eubea

Gangra

Gaza

Gela

Golgi (el)

Gonnos

Gorgippia

Gournia

Gortyn

Gythium

 

 

 

 

 

 

Hagios Onouphrios

Hagia Triada

Halicarnassus

Halieis

Helike

Heliopolis

Hellespontos

Helorus

Hēmeroskopeion

Heraclea Perinthus

Heraclea

Heraclea

Heraclea by Latmus

Heraclea Cybistra

Heraclea Lyncestis

Heraclea Minoa

Heraclea Pontica

Heraclea Sintica

Heraclea Trachis

Hermione

Hermonassa

Hierapetra

Hierapolis

Himera

Histria

Hybla Gereatis

Hybla Heraea

Hyele

Ialysos

Iasus

Idalium

Imbros

Iolcus

Itanos

Ithaca

Juktas

Kallipolis

Kallipolis

Kallipolis

Kamares

Kameiros

Kannia

Kamarina

Kasmenai

Katane

Kerkinitida

Kepoi

Kimmerikon

Kios

Klazomenai

Knidos

Knossos

Kos

Kourion

Kydonia

Kyrenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamia

Lampsacus

Laodicea in Syria

Laodicea on the Lycus

Laodicea in Media

Laodicea Combusta

Laodicea ad Libanum

Laodicea

Laodicea Pontica

Laodicea

Laodicea in Phoenicia

Lapithos

Larissa

Larissa

Lato

Laüs

Lebena

Lekhaio

Lefkada

Leibethra

Leontini

Lepreum

Lindus

Lissus

Epizephyrian Locris

Madytos

Magnesia on the Maeander

Magnesia ad Sipylum

Mallia

Mantineia

Marathon

Marmara

Massalia

Megalopolis

Megara

Megara Hyblaea

Mesembria

Messene

Metapontum

Methone

Methymna

Miletus

Mochlos

Monastiraki

Morgantina

Mycenae

Mylasa

Myndus

Myonia

Myra

Myrmekion

Mytilene

Nauplía

Naucratis

Naupactus

Naxos

Naxos

Neapoli

Neapolis

Neapolis

Neapolis

Neapolis

Nemea

Nicaea

Nicaea

Nicopolis

Nirou Chani

Nymphaion

Nysa

 

 

 

 

 

 

Oenoe (Οινόη)

Oenoe

Oenoe

Oenus

Odessos

Odessos

Olbia

Olbia

Olous

Olympia

Olynthus

Orchomenus (Boeotia)

Oricos

Orestias

Oreus

Oropus

Onchesmos

Pactye

Pagasae

Palaikastro

Pandosia

Pandosia

Pandosia

Panticapaeum

Paphos

Parium

Paros

Patrae

Pavlopetri

Pelion (Chaonia)

Peiraieús

Pella

Percote

Pergamum

Petsofa

Phaistos

Phálēron

Phanagoria

Pharae

Pharnacia

Pharos

Phaselis

Philippi

Pithecussae

Philippopolis

Platanos

Phlius

Pherae

Phocaea

Pinara

Pisa

Pitane

Pitiunt

Pixous

Plataea

Poseidonia

Potidaea

Priapus

Priene

Prousa

Pseira

Psychro

Pteleum

Pydna

Pylos

Pyrgos

Pyrgos

Rhamnus

Rhegion (Ρήγιoν)

Rhithymna

Rhodes

Rhypes, (Ῥύπες)

Rizinia

 

Salamis

Same (Σάμη)

Samos

Selinus

Seleucia Pieria (Σελεύκεια Πιερία)

Semasus

Sestos

Scidrus (Σκίδρος)

Sicyon (Σικυών)

Side

Sidon

Siteia

Sinope (Σινώπη)

Siris (the Paeonian or the Odomanteian)

Sklavokampos

Smyrna

Soli

Sozopolis

Sparta

Stagirus

Stratos

Stymphalos

Sybaris

Syracuse

Taras (Τάρᾱς)

Tanagra

Tanais

Tauromenion (Ταυρομένιον)

Tegea

Temnos

Tenedos

Tenea

Teos (Τέως)

Thassos, Θάσος

Thebes

Theodosia (Θεοδοσία)

Therma

Thespiae

Thronion

Thoricus

Thurii (Θούριοι)

Thyreum

Thyria

Tiryns

Tomis

Tragurion

Trapeze

Trapezus, Arcadia

Tripolis (Τρίπολις)

Troezen (Τροιζήν)

Troy

Tylissos

Tyras

Tyros

Tyritake (Τυριτάκη)

Vasiliki

Vathypetros

Zakynthos

Zakros

Zancle

Arts Travel Book in Greece Cities ( So Beautiful Arts Image Design Arts Journal for your booking & Order MOQ100k / Item / Country / City / Image / Project Ideas :

superkidsidea@yahoo.com.hk or superkisidea@gmail.com )