Changchun

Education

Arts & City Culture

Entertainment

Food Culture

Playground

Property

G.S.P. CODE : JOYCARD ( UPLOAD YOUR LOVE COUNTRY / CITY FAVOR, ARTS, FASHION, CULTURE, etc. PROFILE TO US ! )

Jiangsu picturesque, historical sites throughout the north and south. Six relics in Nanjing, Suzhou classical gardens, scenic Taihu Lake in Wuxi, Yixing Bamboo Cave, the remains of the Qin and Han Xuzhou, Lianyungang Haicheng landscape, Huaian plains scenery, Zhouzhuang Water Village Xiuse are fame tourist destination.

Jiangsu magnificent natural landscape, landscapes phase Shuitianyise, mountains, water, caves, springs, rich in tourism resources, handsome Junli Xuanwu Lake, Yunlong Lake, magical wonderful huaguoshan; has a strange beauty hole; are also famous Reisen world Zhenjiang, Wuxi Hui spring

Jiangsu has thousands of temples, tombs, dating back hundreds of years of walls, Celebrities, has brought together a large ancient heritage Museum, Bo 4 kinds of special folk culture museum, Jiangnan unique classical gardens, ancient calligraphy celebrity inscriptions.

With the development of tourism, Jiangsu constantly emerged Xinjing New points, numerous cultural attractions and tourist resorts are travel Jiangsu add a new color. Suzhou park, CTV movie Wuxi, Changzhou Dinosaur Park, Nanjing Underwater World.

Suzhou is a famous historical and cultural city and the country's key tourist cities, Tianbao, outstanding people, since ancient times known as the "garden city", its reputation abroad.

 

 

 

 

jiāng sū shān míng shuǐ xiù , míng shèng gǔ jì biàn bù dà jiāng nán běi 。 nán jīng de liù cháo yí jì , sū zhōu de gǔ diǎn yuán lín , w ú xī de tài hú shèng jǐng , yí xīng de zhú hǎi dòng tiān , xú zhōu de qín hàn yí jì , lián yún gǎng de hǎi chéng shān shuǐ , huái ān de píng yuán fēng guāng , zhōu zhuāng de shuǐ xiāng xiù sè dōu shì míng wén xiá ěr de lǚ yóu shèng dì 。
江 蘇 山 明 水 秀 ,名 勝 古 蹟 遍 佈 大 江 南 北 。南 京 的 六 朝 遺 蹟 ,蘇 州 的 古 典 園 林 , 無 錫 的 太 湖 勝 景 , 宜 興 的 竹 海 洞 天 , 徐 州 的 秦 漢 遺 蹟 , 連 雲 港 的 海 城 山 水 , 淮 安 的 平 原 風 光 , 周 莊 的 水 鄉 秀 色 都 是 名 聞 遐邇 的 旅 遊 勝 地。

jiāng sū zì rán jǐng guān zhuàng lì , shān shuǐ xiāng jiē shuǐ tiān yí sè , shān 、 shuǐ 、 dòng 、 quán , lǚ yóu zī yuán fēng fù , qīng xiù jùn lì de xuán wǔ hú 、 yún lóng hú , shén qí měi miào de huā guǒ shān ; yǒu qiān qí bǎi guài de xī shī dòng ; yě yǒu míng yáng tiān xià de zhèn jiāng zhōng lěng quán 、 wú xī huì shān quán
江 蘇 自 然 景 觀 壯 麗 , 山 水 相 接 水 天 一 色 , 山 、 水 、 洞 、 泉 , 旅 遊 資 源 豐 富 , 清 秀 俊 麗 的 玄 武 湖 、 雲 龍 湖 , 神 奇 美 妙 的 花 果 山 ;有 千 奇 百 怪 的 西 施 洞 ; 也 有 名 揚 天 下 的 鎮 江 中 冷 泉 、 無 錫 惠 山 泉

jiāng sū yōng yǒu shàng qiān nián de sì miào 、 líng mù 、 jù jīn shù bǎi nián de chéng qiáng 、 míng rén gù jū , yǒu huì jù lì dài wén wù de dà xíng lì shǐ bó wù guǎn 、 gè lèi zhuān xiàng mín jiān wén huà bó wù guǎn 、 jiāng nán dú yǒu de gǔ diǎn yuán lín 、 lì dài míng rén de shū huà bēi kè 。
江 蘇 擁 有 上 千 年 的 寺 廟 、 陵 墓 、 距 今 數 百 年 的 城 牆 、 名 人 故 居 , 有 彙 聚 歷 代 文 物 的 大 型 歷 史 博 物 館 、 各 類 專 項 民 間 文 化 博 4 物 館 、 江 南 獨 有 的 古 典 園 林 、 歷 代 名 人 的 書 畫 碑 刻。

suí zhe lǚ yóu yè de fā zhǎn , jiāng sū bú duàn de yǒng xiàn chū xīn jǐng xīn diǎn , zhòng duō rén wén jǐng guān hé lǚ yóu dù jià shèng dì dōu wèi jiāng sū de lǚ yóu zēng tiān le yí fèn xīn de sè cǎi 。 sū zhōu lè yuán 、 wú xī zhōng shì yǐng shì chéng 、 cháng zhōu kǒng lóng yuán 、 nán jīng hǎi dǐ shì jiè 。
隨 著 旅 遊 業 的 發 展 , 江 蘇 不 斷 地 湧 現 出 新 景 新 點 , 眾 多 人 文 景 觀 和 旅 遊 度 假 勝 地 都 為 江 蘇 的 旅 遊 增 添 了 一 份 新 的 色 彩 。 蘇 州 樂 園 、 無 錫 中 視 影 視 城 、 常 州 恐 龍 園 、南 京 海 底 世 界。

sū zhōu shì zhù míng de lì shǐ wén huà míng chéng hé guó jiā chóng diǎn fēng jǐng lǚ yóu chéng shì , wù huá tiān bǎo , rén jié de líng , zì gǔ yǐ lái bèi rén men yù wèi “ yuán lín zhī chéng ” , qí shèng míng xiǎng yù hǎi nèi wài 。
蘇 州 是 著 名 的 歷 史 文 化 名 城 和 國 家 重 點 風 景 旅 遊 城 市,物 華 天 寶 , 人 傑 地 靈 , 自 古 以 來 被 人 們 譽 為 “ 園 林 之 城 ” , 其 盛 名 享譽 海 內 外。